ინვოისის ნიმუში

ინვოისი ქართული

ინვოისი ინგლისური

მინდობილობის ნიმუში

მინდობილობა rs (შემოსავლების სამსახურში)

მინდობილობა საჯარო რეესტრში

მინდობილობა შსს

მინდობილობა კერძო კომპანიაში

ცნობა

ცნობა სამუშაო ადგილიდან

ხელფასის ცნობა

ხელფასის ცნობა ბანკისთვის

ორდერი

სალაროს შემოსავლის ორდერი

სალაროს გასავლის ორდერი

 

წინამდებარე ნიმუშები შეგილძიათ შეუზღუდავად და უფასოდ გამოიყენოთ საქმიანობაში. თქვენ ასვე შეგიძლიათ მიმართოთ (ანაზღაურების სანაცვლოდ) ჩვენი კომპანიის იურიდიულ სამსახურს განსხვავებული ან თქვენს ინდივიდუალური მოთხოვნებზე გათვლილი დოკუმენტების შესაქმნელად. ბუღალტერიაში ყველაზე ხშირად გამოყენებადი კანონები შეგიძლიათ იხილოთ ამ გვერდზე.