შრომის კოდექსი 2021 წ

ბრძანება სამუშაო დროის აღრიცხვაზე 2021

ბრძანების დანართი