ამ გვერდზე მოცემულია ის ძირითადი კანონები რომელიც ყველაზე ხშირად გამოიყენება სამეწარმეო საქმიანობაში. მოცემული დოკუმენტები პერიოდულად ახლდება კანონმდებლობის ცვლილების პარალელურად. წინამდებარე კანონები წარმოდგენილია 2023 წლის აგვისტოს მდგომარეობით.

კონსულტაციისა და იურიდიული მომსახურების მიღების მიზნით ეწვიეთ შესაბამის განყოფილებას.