ჩვენი კომპანია 2013 წლიდან წარმოდგენილია ბაზარზე და სამი ძირითადი მიმართულებით ემსახურება საშუალო და მცირე კომპანიებს. ესენია იურიდიული მომსახურება, ბუღალტრული მომსახურება და ფინანსური აუდიტი.

კომპანია დაკომპლექტებულია შედეგზე ორიენტირებული, მიზანსწრაფული პროფესიონალებით.

ჩვენი ექსპერტები, პრაქტიკოსი სპეციალისტები არ ღალატობენ ძირითად პრინციპებს: პროფესიონალიზმს, პასუხისმგებლობასა და საქმის ერთგულებას და წლების მანძილზე თავდაუზოგავად მუშაობენ ამ მიმართულებით. რისი შედეგიცაა ატეულობით მიმდინარე და ასეულობით დასრულებული პროექტი.

სწორედ მათი დამსახურებაა ორგანიზაციის ესოდენ დიდი იმიჯი და რეპუტაცია.