წინამდებარე გვერდზე მოცემულია იმ დოკუმენტების შაბლონები რაც ყველაზე ხშირად იხმარება ბუღლტერიაში. თქვენ შეგიძლიათ სრულიად უფასოდ გადმოწეროთ აღნიშნული დოკუმეტაციის ნიმუშები და გამოიყენოთ

 

სალაროს გასავლის ორდერი

სალაროს შემოსავლის ორდერი

შედარების აქტი

შესყიდვის აქტი

ურთიერთჩათვლის აქტი

 

ასევე ინვოსის შაბლონები შეგიძლიათ იხილოთ ამ გვერდზე.