მომსახურება მოიცავს:

  • კონულტაციას;
  • სარეგისტრაციო საბუთების მომზადებას და მარეგისტრირებელ ორგანოში წარმომადგენლობას;
  • იურიდიული მისამართით უზრუნველყოფას;
  • საგადასახადო ორგანოს პორტალზე პირადი კაბინეტის აქტივაციას.
Регистрация ооо в Грузии

დეტალებისათვის დარეკეთ: +995 555 27 96 96