ეს ნიმუშები შეგილძიათ შეუზღუდავად და უფასოდ გამოიყენოთ საქმიანობაში. თქვენ ასვე შეგიძლიათ მიმართოთ (ანაზღაურების სანაცვლოდ) ჩვენი კომპანიის იურიდიულ სამსახურს განსხვავებული ან თქვენს ინდივიდუალური მოთხოვნებზე გათვლილი დოკუმენტების შესაქმნელად.

ტექსტში წითლად მოცემულია ის მონაცემები, რომლებიც ექვემდებარება ცვლილებას.  ისეთები როგორიცაა მხარეთა დასახელება, გაფორმების თარიღი, ვადები, თანხა და ა.შ. ბრძანებებს სასურველიე მიენიჭოს ნომრები და იწარმოებიდეს ნუმერაციის ჟურნალი.

ინვოისის, მინდობილობის, სხვადასხვა ცნობების და ორდერების ნიმუშები შეგიძლიათ იხილოთ აქ.