ეს ნიმუშები შეგილძიათ შეუზღუდავად და უფასოდ გამოიყენოთ საქმიანობაში. თქვენ ასვე შეგიძლიათ მიმართოთ (ანაზღაურების სანაცვლოდ) ჩვენი კომპანიის იურიდიულ სამსახურს განსხვავებული ან თქვენს ინდივიდუალური მოთხოვნებზე გათვლილი დოკუმენტების შესაქმნელად. ბუღალტერიაში ყველაზე ხშირად გამოყენებადი კანონები შეგიძლიათ იხილოთ ამ გვერდზე.